Thời báo Đức

Trang "Thời báo ĐỨC" cung cấp Thông tin cơ bản, chọn lọc và chân thực nhất, được thiết kế đặc biệt cho bạn đọc Người Việt quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở CHLB Đức.

Chúng tôi đặc biệt tôn trọng các Tác giả, Bài viết gửi đến hoặc khi Biên tập, chọn lọc xuất bản.

Nếu Bạn thắc mắc về việc trên, xin hãy thông báo cho chúng tôi và gửi kèm theo nơi địa chỉ Bản gốc bài viêt của Bạn.

LIÊN HỆ VỚI Thời báo Đức

Chúng tôi hy vọng đem đến cho Bạn đọc Người Việt những thông tin chọn lọc nhất.

Ban Biên tập ©Thời báo ĐỨC 2017

 

 

Ban biên tập Thời báo Đức

 

Tổng Biên tập

Nguyễn Quang Lý

Biên tập & cộng tác

Phạm Thanh Bình
Đặng Đình Thắng
Phạm Hải Nam
Trần Mai Anh

Hỗ trợ Kỹ Thuật

MATHCODE Media - Hamburg

Ban Biên tập ©Thời báo ĐỨC 2017

 

 

Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày