Tuyên bố bảo mật dữ liệu - Điều kiện sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau. Bằng việc sử dụng website này, bạn cam kết đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện.

Nếu bạn không chấp thuận, vui lòng không truy nhập sử dụng website này.

Khi một người truy cập vào một trang của "Thời báo ĐỨC" và vào một file thì dữ liệu về việc đó sẽ được lưu lại trong một file biên bản.

Việc đánh giá các dữ liệu này liên quan đến cá nhân người truy cập sẽ không xảy ra. Việc đánh giá thống kê các dữ liệu nặc danh vẫn được thực hiện.

Cụ thể khi truy cập các dữ liệu sau đây sẽ được lưu lại: 

  • Máy tính Client (địa chỉ IP hoặc tên miền) 
  • Tên người sử dụng, nếu người đó phải được cho phép (đối với trang có Password) 
  • Ngày giờ 
  • Dòng đầu tiên của Request 
  • Trạng thái 
  • Bytes được chuyền đến 
  • Từ trang nào (Referrer) 
  • Yêu cầu đến từ Browser nào (user agent) 

Việc lưu lại được thực hiện vì những lý do an ninh dữ liệu, để bảo đảm hệ thống của chúng tôi hoạt động an toàn và ổn định.

Dữ liệu nhân thân và chuyển giao cho bên thứ ba.

Ngoài dữ liệu truy cập ra, chúng tôi chỉ lưu thêm dữ liệu nhân thân khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi. Dữ liệu nhân thân chỉ được lưu lại với quy mô cần thiết và chỉ được sử dụng vào mục đích bạn đã đồng ý hoặc luật pháp cho phép.

Tất cả dữ liệu được lưu trong các Server được bảo vệ đặc biệt. Chỉ một số ít người có phận sự đặc biệt mới được truy cập các Server đó. Đó là những người có trách nhiệm chăm sóc Server về mặt kỹ thuật, thương mại hoặc biên tập. Không chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba, đặc biệt không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu.

Chỉ khi chúng tôi, để cung cấp dịch vụ bạn muốn sử dụng, phải sử dụng một bên thực hiện hoặc một bên hỗ trợ khác để đáp ứng nhu cầu và họ cần các dữ liệu trên, thì chúng tôi mới cung cấp dữ liệu đó với quy mô cần thiết.

Trong trường hợp này chúng tôi cam kết với đối tác của mình là sẽ xử lý cẩn trọng các dữ liệu đó theo quy định pháp luật và sẽ xóa ngay khi dữ liệu đó không cần thiết nữa. Tuy nhiên mong bạn thông cảm là chúng tôi không thể giám sát việc này một cách toàn diện được, nên chúng tôi không thể đảm nhận trách nhiệm về những vi phạm có thể có của các đối tác của chúng tôi.

Sử dụng Cookie

Một số trang của chúng tôi có thể sử dụng Cookie hoặc các công nghệ khác do chúng tôi đặt. Qua đó chúng tôi hỗ trợ bạn hiệu quả hơn, nếu bạn truy cập lại trang của chúng tôi.

Tuy nhiên bạn có thể cài đặt Browser của bạn để nó báo cho bạn, nếu bạn nhận được một Cookie và có thể từ chối nhận Cookie đó. Thông qua Browser bạn cũng có thể khóa chức năng nhận toàn bộ Cookie. Tuy nhiên điều đó có thể làm cho một số trang không hoạt động được bình thường.

Sử dụng nội dung 

Bản quyền nội dung của Website (bao gồm nhưng không hạn chế ở văn bản, hình ảnh, đường dẫn và âm thanh) do Tạp chí NƯỚC ĐỨC (có dấu ©) và/hoặc các Tác giả, Trang Blog hoặc các Tờ báo được phép khác sở hữu.

Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào từ website này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của Tạp chí NƯỚC ĐỨC.

 

Bản quyền © Thời báo ĐỨC - 2016

 


© 2024 | Thời báo ĐỨC 

Thời báo Đức không chỉ là một ấn bản trực tuyến, đó là một cộng đồng. Theo dõi chúng tôi bạn sẽ thấy cuộc sống ở Đức hiện lên sinh động, chân thực và hấp dẫn mỗi ngày